Home | Help | About Lib4U | Монгол
 
UNIVERSITY OF ULAANBAATAR
Our Online Public Access Catalog has 9,019 titles and 19,910 volumes of books, since 2010.05.14 has been searched 222,330 times.
 
Advanced Search
1-5 of 100 books are showing from recently added to catalog. (0.78 seconds)
 
1. цуврал
2018 Астрономийн цаглабар , tome:10
Printed year: 2017 Page: 172
Энэхүү цагалбарт орчлон, одны ай, од, нар, сар, гаригуудын тухай товч ойлголт, тэдгээрийн солбицлууд, нар, сарны хиртэл зэрэг үзэгдлүүдийг хэзээ, хаанаажиглаж болох тухай бусад лавлагааны чанартай өгөгдхүүнүүдийг оруулав.
The book is orderable. (2/2)

2. Цуврал
2017 Астрономийн цаглабар , tome:9
Printed year: 2016 Page: 158
Энэхүү цагалбарт орчлон, одны ай, од, нар, сар, гаригуудын тухай товч ойлголт, тэдгээрийн солбицлууд, нар, сарны хиртэл зэрэг үзэгдлүүдийг хэзээ, хаанаажиглаж болох тухай бусад лавлагааны чанартай өгөгдхүүнүүдийг оруулав.
The book is orderable. (2/2)

3. цуврал
2016 Астрономийн цаглабар , tome:8
Printed year: 2015 Page: 184
Энэхүү цагалбарт орчлон, одны ай, од, нар, сар, гаригуудын тухай товч ойлголт, тэдгээрийн солбицлууд, нар, сарны хиртэл зэрэг үзэгдлүүдийг хэзээ, хаанаажиглаж болох тухай бусад лавлагааны чанартай өгөгдхүүнүүдийг оруулав.
The book is orderable. (2/2)

4. цуврал
2015 Астрономийн цаглабар , tome:7
Printed year: 2015 Page: 154
Энэхүү цагалбарт орчлон, одны ай, од, нар, сар, гаригуудын тухай товч ойлголт, тэдгээрийн солбицлууд, нар, сарны хиртэл зэрэг үзэгдлүүдийг хэзээ, хаанаажиглаж болох тухай бусад лавлагааны чанартай өгөгдхүүнүүдийг оруулав.
The book is orderable. (2/2)

5. Баасанжав Д., Даваахүү Г., Лхагвасүрэн Д.
Астрономи
Printed year: 2016 Page: 292
Энэхүү бүтээлд астрономийн судлах зүйл, ангилал, хөгжлийн үе шат, тэнгэрийн эрхсийн байрлал, хөдөлгөөн, цаг хугацааны хэмжил,тэнгэрийн эрхсүүдийн үзэгдэх ба жинхэнэ хөдөлгөөн, дэлхийн хөдөлгөөн, астрономийн холч дуран авай, астрофизикийн үндсүүд, нар, түүний физик шинж чанар, нарны аймгийн эрхсүүд, ...
The book is orderable. (2/2)

 
next page »
© 2010 Wolves LLC, All rights reserved.